Kustbevakningen räddad

Kustbevakningen blir kvar i Hudiksvall. En kombination av omprioriteringar och ökade anslag gör att kustbevakningsstationen på stenkajen i Hudiksvall blir kvar.

Regeringen kommer att öka anslagen med 143 miljoner kronor under 2015 och 2016. Tillsammans med omprioriteringar i verksamheten betyder det att alla sex varslade personer i Hudiksvall blir kvar. Samma gäller de 119 anställda vid andra enheter, som tidigare i år blev varslade om uppsägning.

Långvind.com skrev om den väntade nedläggningen den 5 juni 2014: Kustbevakningen stänger i Hudik.

Hudiksvalls kommunen – men kommunalråd Caroline Schmidt (C) i spetsen – har agerat kraftfullt mot nedläggningsplanerna. Hon är nöjd med beskedet.

– Jag är väldigt glad och tacksam att man har lyssnat på all den uppvaktning som har varit, säger hon till Hudiksvalls Tidning i dag.

Kustbevakningen är en kombination av polis, räddningstjänst och militär. I Kustbevakningens uppdrag ingår gränskontroll, sjöräddning, oljebekämpning, nykterhetskontroll, fiskeri- och jaktövervakning. Kustbevakarna har långtgående befogenheter. De kan till exempel preja, stoppa och borda fartyg.

Dessutom utför Kustbevakningen uppdrag åt polis, länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten.

Kustbevakningen har 25 i dag kuststationer i Sveriges och en flygkuststation. Kuststationerna i Norrland är Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå. Alla dessa blir nu kvar.

Jörgen Bengtson