Servicepunkter till Hälsingekusten?

Enånger, Njutånger, Ljusne och andra orter på Hälsingekusten har känt av nedrustningen av offentlig och kommersiell service. Kan nya ”servicepunkter” vara lösningen på försämrad service?

Det tror organisationen Hela Sverige ska leva och dess två ordförande, Åsa Blombäck och Staffan Nilsson.

– Alla som bor i Sverige ska ha rätt till service, oavsett var de bor. För att kunna leva ett fullgott liv med chans till försörjning och en hög livskvalitet krävs skolor, post, apotek, affärer och andra nödvändigheter. Inriktningen för samhället måste vara att ge landets alla medborgare en likvärdig tillgänglighet till service, skriver de i en debattartikel i Dagens Samhälle (14/8 2014).

Åsa Blombäck och Staffan Nilsson refererar till en färsk undersökning från Lantbrukarnas riksförbund (LRF), som ger stöd för deras uppfattning. Enligt undersökningen tycker 81 procent av väljarna utanför större städer att utvecklingen för vardagsservicen på landsbygden går åt fel håll.

Det kan alla understryka som sett utvecklingen i Enånger under de senaste åren: bankkontoret och posten är nedlagda, bensinmacken och högstadiet är avvecklade, frisören är borta.

– Vi menar att samarbete är grunden för framtida lokala servicelösningar. Så kallade servicepunkter sprids nu i hög takt runt om på landsbygden. Syftet med dessa är att återföra en del av den offentliga servicen som har försvunnit från landsbygden och utveckla den i nya former. Servicepunkter kan innehålla allt från utrymmen för möten med handläggare, rehabilitering och blankettservice till utkörning av varor och medborgarkontor. I stort sett allt som bygdens invånare känner att de behöver, skriver artikelförfattarna.

I dag finns cirka 50 servicepunkter på landsbygden. Hela Sverige ska leva vill ha tio gånger så många. Organisationen vill också ha en lägsta acceptabla nivå på samhällsservice, ”som varje invånare i Sverige ska ha tillgång till oberoende av bostadsort”.

– Anslå 150 miljoner per år av statliga medel för etablering och drift av 500 servicepunkter i kommunerna, manar Åsa Blombäck och Staffan Nilsson.

De vill ge kommunerna ansvar för planering och långsiktig drift av servicepunkterna. Kommunerna ska också bidra ekonomiskt för genomförandet i nära samverkan med lokala föreningar och företag. Kostnaderna för att driva servicepunkterna vill föreningen att stat och kommun ska dela lika.

För Hälsingekustens del skulle aktuella orter för servicepunkter kunna vara Ljusne, Enånger och Mellanfjärden och kanske ytterligare orter på kusten.

Jörgen Bengtson