Kan bli lättare
att jaga skarv

Skyddsjakt på skarv kan bli lättare i framtiden. Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till regeringen om att skyddsjakt på storskarv och underarten mellanskarv ska få ske på enskilds initiativ. Det ska inte längre krävas en byråkratisk och osäker process med länsstyrelsen. Förslaget innebär att den som lider skada av skarven får … Läs mer!