Kan bli lättare
att jaga skarv

Skyddsjakt på skarv kan bli lättare i framtiden. Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till regeringen om att skyddsjakt på storskarv och underarten mellanskarv ska få ske på enskilds initiativ. Det ska inte längre krävas en byråkratisk och osäker process med länsstyrelsen.

Förslaget innebär att den som lider skada av skarven får möjlighet att jaga skarv utan att först begära tillstånd av länsstyrelsen. Men förslaget har flera begränsningar:

• Jakten får ske för att förebygga skada, dock inte närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

•  Jakten får ske vid fasta och rörliga fiskeredskap (ej handredskap) samt inom ett avstånd på 300 meter från sådana redskap den 1 augusti–28/29 februari.

•  Jakten får ske vid fiskodling och utsättningsplatser inom sju dygn före och sju dygn efter utsättningstillfälle samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden under hela året.

• Jakten får ske i fredningsområden för fisk den 1 augusti–28/29 februari.

Länsstyrelsen Gävleborg har varit njuggt inställd till skarvjakt, så denna nyordning skulle betyda mycket för att minska bestånden av den hatade skarven.

Möjligheten till skyddsjakt, som kan vara mer omfattande, kan länsstyrelsen fortsatt besluta om.

EU:s regelverk lägger hinder i vägen för allmän jakt på skarv. Länsstyrelsen kan dock bevilja undantag från EU:s artskyddsförordning. Jaktförordningen (§ 23 a) ger Länsstyrelsen rätt att bevilja skyddsjakt på skarv, för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom, för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer samt om det finns ett överskuggande allmänintresse inklusive positiva effekter för miljön.

Bilden visar en ö i Söderhamns skärgård ödelagd av skarvar. Fotografiet är taget i augusti 2018.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och Gästrikekusten: Skarvjakten igång i Söderhamn (21 april 2020), Hudik till attack mot Kastellholmens skarv (1 april 2020), ”Halvera antalet skarvbon” (5 februari 2020), Länsstyrelsen ensam för skarven (21 november 2019), Skarvjakten blev total flopp i Söderhamn (10 september 2019), Allt fler häckande skarvar på kusten (8 september 2019), Kommunen håller ögonen på skarven (9 augusti 2019), Söderhamn vill ha mer skarvjakt (23 juli 2019), Söderhamn till offensiv mot skarven (11 juni 2019), Skarv hotar Kastellholmen (10 maj 2019), Inga åtgärder mot hatade skarvar (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven(30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Text och foto:
Jörgen Bengtson