Söderhamn vill
ha mer skarvjakt

Söderhamns kommun överklagar Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om skyddsjakt på skarv, som inte löser problemet med skarvens härjningar i centrala delar av Söderhamnsområdet.

Kommunen vill jaga skarv i havsområdena utanför Midsommarfjärden, Sandarne och Skärså,

Länsstyrelsen sa ja till skarvjakt men flyttade jaktområdena från havsområden, där skarven är ett mycket stort problem, till områden med mer bebyggelse och båttrafik. I praktiken försvårar eller omöjliggör det jaken. Därför har kommunen överklagat beslutet.

Söderhamns kommun anför naturvärden som motiv för skarvjakten. Skarven jagar fisk i områden med känsliga fiskepopulationer, som kommunen vill skydda. Kommunen vill framför allt skydda havsfisken, som släpps ut från odlingar, och fisklek i Söderhamnsfjärden, mynningen till Ljusnan, insjöar och andra vattendrag runt om kommunen. Därför är dessa platser strategisk bra för skarvjakt. Dessutom är det lite bebyggelse runt dessa platser, vilket gör att jakten skulle bli säker och effektiv.

Kartan visar fyra öar inringade med grönt, där skarvarna är etablerade, och tio öar inringade med rött, där det finns risk för att skarvarna etablerar sig om man inte sätter in motåtgärder.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och Gästrikekusten: Söderhamn till offensiv mot skarven (11 juni 2019), Skarv hotar Kastellholmen (10 maj 2019),  Inga åtgärder mot hatade skarven (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven (30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun