Visst är skarven problem

Skarven är visst ett problem för fisket. Det säger medförfattaren till en studie om skarven, som Hälsingekusten.se berättade om den 23 januari.

Skarven inget fiskehot, skrev vi då och refererade en studie från Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) kustlaboratorium i Öregrund och Uppsala universitet. Nu säger en av studiens medförfattare, Sven-Gunnar Lunneryd, att det är en felaktig slutsats.

Kan man utifrån studien dra slutsatsen att skarven inte utgör något hot mot det kustnära fisket?

– Inte alls, det går inte. Det är inte svart och vitt. I vissa områden kunde vi inte se någon effekt och på vissa arter var effekten mindre. Men speciellt på abborre ser man att där har fisket en direkt konkurrent, säger Sven-Gunnar Lunneryd, forskare vid SLU, till tidningen Skärgården (nummer 5, 2014).

Underlaget till studien är skarvar som fiskare har hjälp forskarna att skjuta i Kalmarsund och Karlskrona skärgård. Forskarna har studerat skarvarnas maginnehåll. Sedan har de jämfört fågelns konsumtion av arter som människan är intresserad av med yrkesfiskarnas fångster av samma arter.

Slutsatsen, förutom att skarvarna är en direkt konkurrent om abborrarna med fisket, är att skarvarna också utgör ett hot mot flundra och torsk, dock inte lika stort. Skarvens fångst av ål, strömming, gädda och sik är så pass liten, att forskarna bedömer att skarvens påverkan på kustfisket här är liten.

Skarven är sannolikt Hälsingekustens mest hatade fågel. Många betraktar skarven som ett rent skadedjur, som i stor omfattning tar fisk, dödar växtlivet där den häckar och förpestar livet för människor. Därför tillåter också Länsstyrelsen Gävleborg skyddsjakt på skarv.

Mot bakgrund av SLU-studien verkar det sannolikt att nedgången av abborrfisket i Hälsinglands skärgård har en direkt koppling till skarvens härjningar.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om skarvar: Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 novemvber 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson