Skarven inget fiskehot

Den förhatliga skarven är inget större hot mot fisket. Skarvar äter visserligen mycket fisk, men fåglarnas inverkan på det kustnära fisket är överdriven. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Öregrund och Uppsala universitet.

En av förklaringarna är att fiskarna som skarvarna äter är mindre än dem som yrkesfiskarna fångar.

Den nya forskningen från SLU och Uppsala universitet visar att när det gäller abborre och skrubbskädda, så påverkar skarvarna ätande den kommersiella fiskefångsten. Här handlar det om minskade fångster för yrkesfiskarna på mer än tio procent.

Skarven är sannolikt Hälsingekustens mest hatade fågel. Många betraktar skarven som ett rent skadedjur, som i stor omfattning tar fisk, dödar växtlivet där den häckar och förpestar livet för människor. Därför tillåter också Länsstyrelsen Gävleborg skyddsjakt på skarv.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om skarvar, sedan 2012: Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 novemvber 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson