Bålsöbod får skydd

Ska en sjöbod i Bålsö fiskeläge kunna ha balkong? Ja, säger Hudiksvalls kommun. Nej, säger både Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen.

Det ser också ut att bli slutordet om en balkong, som kommunens byggnadsnämnd gav bygglov för. En granne överklagade. Länsstyrelsen Gävlevborg gav denne rätt. Nu har också Mark- och miljödomstolen gått på Länsstyrelsens linje och sagt nej till balkong.

Bålsöns fiskeläge är av riksintresse för kulturmiljövården. Den aktuella byggnaden ligger i ett område med mycket högt kulturhistoriskt värde. Därför säger domstolen nej till balkong. Både byggnadsnämnden och Mark- och miljödomstolen har på plats synat boden och miljön men alltså kommit till olika slutsats.

Än är kanske inte sista ordet sagt. Det går att överklaga ärendet till Svea hovrätt, som sedan maj 2011 är mark- och miljööverdomstol, om någon överklagar och domstolen beviljar prövningstillstånd.

Jörgen Bengtson