Jakt på hatad fågel

Skyddsjakten på skarv, Hälsingekustens mest hatade fågel, är i full gång.

Många betraktar skarven som ett rent skadedjur, som i stor omfattning tar fisk, dödar växtlivet där den häckar och förpestar livet för människor.

Jaktförordningen (§ 23 a) ger Länsstyrelsen rätt att bevilja skyddsjakt på skarv, för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom, för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer samt om det finns ett överskuggande allmänintresse inklusive positiva effekter för miljön.

Mot denna bakgrund beviljade Länsstyrelsen den 22 mars i år skyddsjakt på skarv, med motiveringen: ”Allmänhetens oro för skarvens påverkan på skärgården samt dess inverkan på det rörliga friluftslivet och fisket utgör enligt Länsstyrelsen skäl för ett sådant beslut.”

Söderhamns-Kuriren berättar i dagens tidning om skarvjakten i Söderhamns skärgård, som började den 21 augusti efter ett sommaruppehåll. Mellan 1 maj och 20 augusti är skarven nämligen fredad, utom för yrkesfiskare. De får jaga skarv hela året, så länge det sker inom 300 meter från fasta fiskeredskap.

Skyddsjakten sker med gevär och lockbete i form av konstgjorda skarvar. De lockar till sig skarvar, som jägarna sedan skjuter.

Jörgen Bengtson