Jubilerande skärgårdsförening

Söderhamns kust- & skärgårdsförening fyller 30 år med en jubileumsskrift och jubileumsfest i höst. Föreningens tidskrift Bränningen har precis kommit ut med årets tredje nummer, jubileumsnumret. Den 8 november blir det trettioårsfirande på Kvarnen, med middagsbuffé, musik, underhållning, tillbakablickar och framtidsvision.

Föreningen startade som en proteströrelse mot den kustplan, som Söderhamns kommun arbetade med i början av 1980-talet. Föreningen föddes som proteströrelse i början av 1982 men blev snart en hembygdsrörelse, som också är en intresseförening för kusten och skärgården.

Eftersom Söderhamns stad inte hade någon hembygdsförening, blev Söderhamns kust- & skärgårdsförening det, om än nischad på stadens fiskarhistoria och skärgården.

Söderhamn hade, precis som Östersjökustens andra kuststäder, en historisk fiskarbefolkning, som tillhörde borgarståndet. Stadens fiskareskap hade dels sina bostäder i fiskarstan i Söderhamn, dels skärgårdsboningar på öar som hörde till staden och som fiskarna nyttjade för fiske, Storjungfrun och de mindre öarna Svartön, Kalvhararna och Prästgrundet.

Söderhamns kust- & skärgårdsförening tog tidigt på sig att bevara en fiskarbostad i Söderhamn. Föreningen köpte 1997 fastigheten Gäddan 4, bestående av två hus och uthus, på Hambreusgatan av Söderhamns kommun.

Föreningen har rustat upp husen, som i dag rymmer Fiskaremuseet Gäddan. Museet består av kök, rum och två lägenheter som är omgjorda till utställningsrum och sammanträdesrum. Till fastigheten hör också ett restaurerat uthus med fem rum, invigt 2008. Till detta kommer ett båtskjul, som stod färdigt 2009, för två träbåtar, som föreningen fått i gåva.

Föreningen ligger också bakom restaureringen av Svartsundsrännan – kanalen mellan Skatön och fastlandet på norra sidan av Söderhamnsfjärden – som stod färdig i hela sin längd 2007. Efter kompletteringar kunde föreningen i oktober 2008 bocka av slutfört projekt, det största någonsin i föreningens historia, drygt 4,9 miljoner kronor och sponsrade tjänster som material, maskiner, bränsle, hyror och annonser.

Söderhamns kust- & skärgårdsförening ingår också, som enda förening från Gävleborgs län, i Skärgårdarnas riksförbund. Den är även medlem i Sveriges hembygdsförbund.

Jörgen Bengtson