Skyddsjakt på skarv

Skarven är en föga omtyckt fågel, som härjar längs Sveriges kuster och ställer till med problem för fiske och natur. Hälsingekusten är inget undantag. Den 22 mars i år sade Länsstyrelsen därför ja till skyddsjakt på skarv.

Jakten gäller till och med 30 april 2012 och från och med 21 augusti i år. Yrkesfiskare får jaga skarv hela året, så länge det sker inom 300 meter från fasta redskap. Jakt får dock inte ske i sälskyddsområden, naturreservat eller i etablerade skarvkolonier, som det dock bara finns två av i Hälsingland: Gråhällan i Söderhamn och Sandreveln i Hudiksvall.

Länsstyrelsen får bevilja skyddsjakt på skarv, för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom, för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer samt om det finns ett överskuggande allmänintresse inklusive positiva effekter för miljön.

”Allmänhetens oro för skarvens påverkan på skärgården samt dess inverkan på det rörliga friluftslivet och fisket utgör enligt Länsstyrelsen skäl för ett sådant beslut”, lyder beslutsmotiveringen i Gävle.

Jörgen Bengtson