Fortsatt jakt på skarv

Det blir fortsatt jakt på skarv på Hälsinge- och Gästrikekusten under 2013. Länsstyrelsen har gett dispens från jaktförbudet. Under perioden 1 maj till 20 augusti råder dock jaktförbud.

Liksom tidigare motiverar länsstyrelsen beslutet med att skarvbeståndet i länet ökat, vilket är negativt för yrkesfisket och rörliga friluftslivet. I Sverige som helhet har skarven minskat.

Jaktförordningen (§ 23 a) ger Länsstyrelsen rätt att bevilja skyddsjakt på skarv, för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom, för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer samt om det finns ett överskuggande allmänintresse inklusive positiva effekter för miljön.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt får inte ske närmare fasta redskap för yrkesfisket än 300 meter. Yrkesfiskare och deras medföljande jägare får dock jaga inom 300-metersgränsen. All jakt är förbjuden inom naturreservat, vissa andra skyddsområden och inom 300 meter från etablerade skarvkolonier – i Hälsingland Sandrevlen i Hudiksvalls kommun och Gråhällan i Söderhamns kommun.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om skarven under förra året: Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012), Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson