Bättre bredband på kusten?

Stora delar av Hälsingekusten har dålig bredbandstäckning. Nu vill regeringen ändra på det.

I går presenterade en arbetsgrupp för mobilt bredband i hela landet, som Bredbandsforums styrgrupp tillsatt, sin slutrapport. Den kommer med nya förslag för snabbare utbyggnad av mobilt bredband i hela landet. Arbetsgruppen överlämnade slutrapporten till it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C). Frågan är dock hur verkningsfulla förslagen är.

Bredbandsforum består av företag, myndigheter och organisationer. Den leds av en styrgrupp, där it-ministern är ordförande. Bredbandsforum, som har en webbadress som anger Bredbandsforums mål, www.bredbandivarldsklass, arbetar med att ”hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet”.

Gruppen tror att bättre samordning ska ge snabbare och effektivare mobilt bredband i Sverige. I rapporten föreslår gruppen ett antal åtgärder för att underlätta samverkan mellan olika aktörer, som bygger eller kan underlätta utbyggnaden av mobilt bredband i alla delar av Sverige. Ett av förslaget är att det bör finnas bredbandskoordinatorer i samtliga län, regioner, kommuner och operatörer.

– Nu har vi fått en lång rad förslag om hur vi kan förstärka utbyggnaden än mer, säger Anna-Karin Hatt.

Jörgen Bengtson