Söderhamn till
offensiv mot skarven

I både Hudiksvall och Söderhamn går kommun och lokalbefolkning till offensiv mot skarven. I Söderhamn har kommunen och sportfiskeklubben i Ljusne fått grönt ljus av Länsstyrelsen Gävleborg att bekämpa skarven. Skarven är ett betydligt större problem i Söderhamns än i Hudiksvalls skärgård.

Söderhamns kommun skickade i slutet av maj in fyra ansökningar om skyddsjakt på skarv. Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt på 500 skarvar men nej till andra åtgärder, dels till störning av skarv på flera öar utanför de platser där skarven redan etablerat sig, dels till ansökan om att få pricka ägg på ön Myrskär.

De fyra öarna inringade med grönt, är öar där skarvarna är etablerade. Tio öar inringade med rött är öar, där det finns risk för att skarvarna etablerar sig om man inte sätter in motåtgärder.

I slutet av maj fick sportfiskeklubben i Ljusne rätt till skyddsjakt på 100 skarvar. Ansökan gällde dock skyddsjakt på 500 skarvar – Länsstyrelsen säger alltså ja till jakt på en femtedel.

Orsaken bakom ansökningarna är bland annat att skarven skadar fisken i skärgården och förstör miljön för människor.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och Gästrikekusten: Skarv hotar Kastellholmen (10 maj 2019),  Inga åtgärder mot hatade skarven (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven (30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun