Skarv hotar
Kastellholmen

Den hatade skarven hotar Kastellholmen i Hudiksvallsfjärden. Skarvar har börjat häcka på holmen mellan Idenor och Hudiksvalls stad. Skarvens framfart har fått både enskilda och kommunen att agera och begära skyddsjakt hos Länsstyrelsen Gävleborg, som nu sagt nej till två ansökningar.

Oron gäller dels att allt växtliv ska dö på ön som en följd av att skarvarna invaderar ön, vilket skett på flera öar och holmar i Söderhamns och Hudiksvalls skärgård, dels att fåglarna ska störa boenden i näraliggande bostadsområden med bland annat lukt och ljud.

Länsstyrelsen har avslagit kravet på skyddsjakt från privatpersonen. Länsstyrelsen gör bedömningen att ansökan inte uppfyller kriterierna för att skydda vilda växter och dess livsmiljöer, som skarvarnas starkt frätande träck hotar att ta död på. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att personen inte anfört skadans omfattning eller vilka arter som berörs.

Hudiksvalls kommun har ansökt om skyddsjakt på 50 fåglar och prickning av 100 ägg. I måndags fick kommunen nej på sin begäran.

Hittills i år har Länsstyrelsen gett tre tillstånd till skyddsjakt på skarv i Gävleborg.

Bakgrunden till varför skarven är skyddad av myndigheter är EU:s fågeldirektiv (artskyddsförordningen 2007:845), som Sverige inte vågar eller vill sätta sig upp emot.

Bilden visar en av skarvar förstörd ö i Söderhamns skärgård, fotograferad i augusti 2018.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och Gästrikekusten: Inga åtgärder mot hatade skarven (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven (30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 14 maj 2019