Nej till skarvjakt

Länsstyrelsen Gävleborg säger nej till jakt på skarvkolonin i Vintergatsfjärden, Idenor. Däremot är det fritt fram att skrämma och störa skarvarna, när de den 5 mars till 15 april förväntas etablera sig inför häckningen på två små öar i fjärden utanför Iggesund.

Skarven är sannolikt Hälsingekustens mest hatade fågel. Många betraktar skarven som ett rent skadedjur, som i stor omfattning tar fisk, dödar växtlivet där den häckar och förpestar livet för människor. Därför kan också Länsstyrelsen Gävleborg bevilja skyddsjakt på skarv.

skarvar

Stanken från skarvkolonin har blivit så svår att boende i en fastighet 260 meter från kolonin inte ska behöva tolerera detta, resonerar Länsstyrelsen. Det blir dock inte fråga om jakt.

EU:s regelverk lägger hinder i vägen för jakt. Länsstyrelsen kan dock bevilja undantag från EU:s artskyddsförordning, men vägrar alltså att göra det i detta fall. Jaktförordningen (§ 23 a) ger Länsstyrelsen rätt att bevilja skyddsjakt på skarv, för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom, för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer samt om det finns ett överskuggande allmänintresse inklusive positiva effekter för miljön.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvar: Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 novemvber 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Svensk Jakt