Inga lägenheter i havsläge

Hudiksvall ser ut att på miste om de lägenheter i havsläge, som AB Hudiksvallsbostäder vill bygga nedanför Köpmanberget i Östra hamnen. På kommunstyrelsens sammanträde i veckan höll Socialdemokraterna fast vid att partiet vill se flerfamiljshus på Kattvikskajen och att det vill riva upp den fördjupade översiktsplanen från oktober 2013, som ger utrymme för bland annat punkthus i Östra hamnen.

Hudiksvallsbostäder har sedan cirka ett år en ansökan inne hos kommunen om markanvisning, för att få bygga två punkthus väster om Köpmanberget i skyddat läge med havsutsikt. Förutsättningarna för två punkthus är perfekta: mark färdig att bygga på, vägar som ansluter, promenadstråk några meter bort.

I dag är bostadsbristen påtaglig i hela kommunen men framför allt i Hudiksvalls stad. Hudiksvallsbostäder har i princip inga lediga lägenheter i Hudiksvall.

En färsk analys av bostadsmarknaden i Hudiksvalls kommun, som presenterades på kommunstyrelsen, pekar på ett behov av 30–40 nya lägenheter per år under de kommande tio åren.

Problemet är att en utveckling av Kattvikskajen för bostadsbyggande rimligen tar fem år eller mer och kostar mycket pengar. Frågan är vem som har råd att bo där, om inte kommunen väljer att ta en väldigt stor del av utvecklingskostnaden.

Jörgen Bengtson