Rosa huset har två intressenter

En av de mest karaktärsdanande byggnaderna i Sörfjärden, Gnarp, är Brukskapellet vid Gnarpsån Nu finns två spekulanter på huset, även kallat Rosa huset och Bruksgården.

För några år sedan beslutade Nordanstigs kommun, som äger huset, att stycka av Brukskapellet och sälja det. Föreningen Brukskapellet har i många år varit spekulant. Nu har en annan grupp anmält intresse av att köpa huset, en grupp fritidshusboende har skickat en skrivelse till kommunen. De vill renovera huset och göra det till samlingslokal för Sörfjärden.

Helena Andersson, ordförande i föreningen Brukskapellet, var nyligen i kontakt med kommunen för att påminna om intresset att köpa huset. Föreningen driver sedan många år kulturverksamhet i huset.

– Vi känner till skrivelsen, och har förklarat för kommunen att vi fortfarande är intresserade av att ta över byggnaden, säger Helena Andersson till HT i dag.

Den rosa byggnaden har stått vid ån sedan 1899. Den har en brokig historia som skola, kapell (bönhus), semesterhem för hemmafruar och samlingslokal. I dag är Brukskapellet illa medfaret och i behov av upprustning.

Brukskapellet har en kulturstatus som sträcker sig utanför byggnadens omedelbara närhet. Byggnaden är ett av inslagen längs en tre kilometer lång kulturstig, från Gnarps Masugn till Sörfjärden, som invigdes 2012.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om kulturstigen, Kulturstig på nätet (30 januari 2013) och Nytt liv i Gnarps Masugn? (4 januari 2012), samt om en möjlig försäljning av huset, Brukskapell blir föreningsägt? (15 april 2013).

Jörgen Bengtson