Brukskapell blir föreningsägt?

Brukskapellet i Sörfjärden, Gnarp, är till salu. Föreningen som i dag brukar kapellet vid Gnarpsån, Bruksgården, vill köpa kapellet av kommunen för en symbolisk summa.

Den rosa byggnaden har stått vid ån sedan 1899. Den har en brokig historia som skola, kapell (bönhus), semesterhem för hemmafruar och samlingslokal. I dag är brukskapellet – även kallat bruksgården och rosa huset – illa medfaret och i behov av upprustning.

Det finns flera spekulanter på kapellet. Föreningen Bruksgården sitter med trumf på hand: avtalat rätt att använda huset. Därför talar mycket för att kommunen kommer att sälja brukskapellet till föreningen. Som ägare till byggnaden, kan föreningen söka bidrag för upprustning av kapellet som samlingslokal.

Brukskapellet har också en kulturstatus. Byggnaden är ett av inslagen längs en tre kilometer lång kulturstig, från Gnarps Masugn till Sörfjärden, som invigdes 2012. Långvind.com har skrivit om kulturstigen i två artiklar, Kulturstig på nätet (30 januari 2013) och Nytt liv i Gnarps Masugn? (4 januari 2012).

Jörgen Bengtson