Plan för Vallviks hamn

Hamnen i Vallvik vid Ljusnans mynning växte fram planlöst. Nu ska det blir ordning på bebyggelsen, har Vallviks bruk, Söderhamns kommun och Lantmäteriverket bestämt.

Arbetarna vid Vallviks bruk byggde det gytter av småhus, som vi ser i dag i Vallviks hamn. Detta skedde innan Sverige hade bestämmelser om strandskydd och detaljplaner.

Tanken är nu att husägarna ska få köpa loss sina tomter, som dock först måste stakas ut. Lantmäteriet ska göra riktiga tomtindelningar – så långt det är möjligt. För att kunna göra det, måste kommunen först häva gällande detaljplan.

En stor del av Vallviks hamn är kulturmiljö av riksintresse. Det är framför allt arbetarbostäderna ritade av Torben Grut, som renderar Vallvik denna status. Torben Grut är mer känd för att ha ritat Stockholms stadium och Solliden på Öland.

Målet är att ta fram en ny detaljplan för hamnen i Vallviks bruk.

Jörgen Bengtson