Sverige utvidgar havsgränsen

Ett lands territorium är inte bara land, utan också hav – för länder med havsgräns. En utredning föreslår att Sverige ska utvidga sin havsgräns från 12 till 24 nautiska mil (sjömil). Den nya utvidgningen ger dock, om den blir verklighet, inte Sverige lika stor suveränitet över de tillkommande tolv sjömilen som de första tolv sjömilen.

Regeringen tillsatte 2011 en utredning för att se över de svenska baslinjerna och de olika gränsreglerna till havs. Havsgränsutredningen är nu klar. I februari lade den fram sitt betänkande, ”Gränser i havet” (SOU 2015:10).

Utredningen har bland annat haft i uppgift att föreslå ”en optimal reviderad baslinjesträckning”. På rak svenska betyder det att målet är att göra Sverige så stort som möjligt till havs.

Utredningen föreslår uppdaterade baslinjer längs kusten, och en därtill anpassad territorialgräns tolv sjömil ut i havet. Baslinjerna dras mellan punkter som man lokaliserat vid lågvatten. Utredningen tar dessutom hänsyn till landhöjningen och utgår från ett lågvatten på -0,5 meter. De nya baslinjerna skiljer sig endast marginellt från de nuvarande.

Den stora nyheten är därför förslaget att inrätta en tolv sjömil bred ”angränsande zon” längs kusten utanför de 12 sjömil som territorialhavet redan omfattar. Förslaget överensstämmer med beslut som Förenta Nationerna (FN) tagit. Totalt får Sverige därmed en 24 sjömil bred zon, där man kan göra kontroller kring tullar, skatter, invandring och hälsoskydd. Den angränsande zonen ger också Sverige rätt att skydda det marina kulturarvet inom detta område.

Det är oklart om och när utredningen blir till lag. Vi återkommer i frågan.

Jörgen Bengtson