Våren redan här

Den meteorologiska våren är här. Den kom 24 februari eller några dagar tidigare till Hälsingekusten.

Efter sju dygn i följd med dygnsmedeltemperatur över noll grader Celsius, är det vår, enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Vårens ankomst gäller då från första dagen i sjudygnsserien, i år från och med 24 februari eller några dagar tidigare. SMHI redovisar inte längre tidsserier än sju dagar. Därför är det svårt att ange exakt dag, om man inte tittar på SMHI:s årstidskarta dag för dag.

Tekniskt sett kan våren inte komma mycket tidigare. SMHI har nämligen bestämt att den inte får inträda före 15 februari, även om det har varit vårväder sju dagar i följd. Denna bestämmelse finns för att inte Skåne och andra delar av Sverige med kort eller obefintlig vinter ska gå direkt från höst till vår utan att passera vinter.

SMHI har järnkoll på allt som har med väder att göra, däribland årstidsväxlingarna. Dessa varierar stort över tiden. Den som vill fördjupa sig i detta, kan göra det på SMHI:s sida om vår. Vårens genomsnittliga ankomstdag under den aktuella trettioårsperiod som man använder internationellt (1961–1990) är på Hälsingekusten 1 april. I år kom alltså våren drygt fem veckor tidigare.

Liksom förra året kom vintern sent och våren tidigt till Hälsingekusten. Genomsnittlig ankomstdag för vintern är 15 november; år kom den först 16 december. Därmed fick Hälsingekusten en rekordkort vinter 2014–2015, liksom 2013–2014.

Text och foto:
Jörgen Bengtson