Kastellholmen

Kastellholmen är en liten ö i Hudiksvallsfjärdens inre del, belägen mellan Hudiksvalls stad och Idenors socken.

Det hette tidigare Kutharet, där ”kut” betyder ”säl”.

Salutkanoter gav namn till ön
I samband med kriget mot Ryssland 1788–1790 fick Batteriudden i Saltvik ett kanonbatteri med 21 kanoner, för att försvara inloppet till Hudiksvall. Hösten 1791 flyttades salutkanonerna till Kutharet, för att göra tjänst som salutkanoner.

Till salutkanonsbatteriet hörde ett litet hus eller kastell. Härifrån kommer namnet ”Kastellholmen”.

Kanonerna flyttades senare till Köpmanberget, där de står än i dag.

Växte med människans hjälp
Kastellholmen hörde länge till Idenors socken. Ön blev med tiden överförd till Hudiksvalls stad.

Från början var Kastellholmen ett skär, men det har vuxit med både människans och naturens hjälp.

Ön växte under 1800-talet som en följd av att segelfartyg lossade barlast vid ön och fick kolstybb från sågverket på Håstaholmen. Landhöjningen har också gjort sitt till för att få ön att växa.

Tidigare virkesupplag
Kastelholmen var tidigare i privat ägo men köptes av Hudiksvalls stad på 1890-talet. Det lär ha skett efter påtryckningar från Hudiksvalls trädgårdsförening, som vill göra den till ett trevligt förlustelseställe.

Trädgårdsföreningen planterade träd på Kastellholmen på 1890-talet. På 1940-talet tog staden över skötseln av holmen.

Kastellholmen har också varit virkesupplag.

Populärt utflyktsmål
I dag är Kastellholmen en grönskande oas mitt i stadens inlopp. Sedan sommaren 2016 finns båttrafik till ön i form av en motoriserad flotte. Tidigare har det till och från funnits båtförbindelse till holmen.

Det är sällan trångt med folk på ön, trots att den är liten, eftersom den är för ”nära” för större båtar.

På vintern är den tillgänglig för alla, när isen lagt sig.

På ön finns grillplatser, bänkar, toalett och en liten brygga.

Kastellholmen är ett populärt utflyktsmål året om.

Källor till denna artikel är bland annat Yngve Aronssons blogg och Hudikportalen.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 11 augusti 2016

Kastellholmen,png