Vattharet

Vattharet, Söderhamn, är en ö rakt öster om Ljusne, bara några hundra meter från land. Ön finns belagd sedan åtminstone 1688, då den hette Wattuhararne.

Tvådelad ö
Vattharet är två i stort sett sammanvuxna öar, Yttre Vattharet och Inre Vattharet. Vid högvatten och storm går det inte att gå torrskodd över näset mellan ödelarna.

Vattharet har bofast befolkning, som en av få öar i Hälsinglands skärgård. Inre Vattharet har tiotalet fritidshus.

Historiskt har ön haft fiskeläge och hade i början av 1900-talet en livlig fiskekommers, med fiske, rökeri och tillverkning av böcklinglådor. Bofast befolkning fick ön på 1980-talet.

Ön är 0,086 kvadratkilometer.

Söderhamns kommun äger Vattharet, med undantag för avstyckade tomter.

Historisk del av Söderhamns stad
Vattharet delar historia med flera andra öar i Söderhamns skärgård, som historiskt hör till Söderhamns stad och församling, trots att ön ligger i vad som normalt är en av de omgivande landsortssocknarna.

År 1620 donerade kronan (staten) Storjungfrun och ett antal mindre öar till Söderhamns stad för dess fiskarskaps försörjning.

Länge hade också fiskarna i Gävle fiskerätt på öarna, som de fick arrendera 1591. År 1772 upphävde staten Gävlebornas fiskeprivilegier på dessa öar.

Sandstrand men ingen gästbrygga
Vattharet är en karg ö, med mycket sten och grus, få klippor och ingen odlingsbar jord.

Vattharet har en flora med mycket barrskog, en del björk och vid stränderna al.

Det finns en sandstrand, där de två öarna möts.

Ön saknar gästbrygga.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 14 december 2014