Njutångers Bergön

Bergön är en ö i Njutångers socken i Hudiksvalls kommun. Bergön ligger öster om Njutånger, söder om halvön Mössön.

Många Bergön
Det finns många ”Bergön” i den svenskspråkiga världen, på Åland, i Österbotten, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Hälsingland, Sörmland, Östergötland, Värmland och kanske i ytterligare något eller några landskap. I Hälsingland finns Bergön i tre socknar, Rogsta Njutånger och Enånger. Denna artikel handlar om Njutångers Bergön.

Njutångers Bergön består av flera öar, Bergön och Lövön som är sammanvuxna, samt Prackskär och Rönskär som är åtskilda av ett smalt sund.

Fiskeläge i Bergöhamn
Det egentliga Bergön har ett gammalt fiskeläge, Bergöhamn, på den sydöstra delen av ön. Här finns en samlad bebyggelse av äldre hus. I dag är alla fritidshus.

Bergöhamn har hamn men ingen gästhamn.

I översiktsplanen beskriver Hudiksvalls kommun fiskeläget Bergöhamn som en viktig kulturbärare från en svunnen tid, med en väl sammanhållen kulturmiljö.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 14 maj 2010