Rönnskär

Rönnskär, Söderhamn, är en ö rakt österut från Sandarne. Rönnskär ligger långt ut i havsbandet, utanför Enskär, strax söder om Lilljungfrun.

Fiskeläge med lotsstation
Rönnskär har ett gammalt fiskeläge och lotsstation.

Rönnskär var tidigare ett blomstrande litet samhälle. I dag minner fyrtiotalet hus och den gamla lotsstationen om storhetstiden. Tidigare fanns här också en tullstation. Ön har inte längre några permanentboende men många fritidshushåll.

Lotsarna i den här delen av skärgården utgick först från Storjungfrun, men från 1891 blev deras officiellt lotsplats Rönnskär. Dessförinnan hade lotsarna övernattningsstugor på Rönnskär. Lotsstationen fick namnet Lilljungfruns lotsplats, eftersom namnet Rönnskär redan var knutet till en lotsstation, Rönnskärs lotsstation i Byske, Västerbotten.

När Rönnskär blev lotsplats, tog utvecklingen fart. Lotsstationen växte till flera byggnader. De många små stugorna blev större och anpassade till permanentboende. Lotsstationen och därmed Rönnskär fick telefonanslutning redan 1883.

År 1972 gick lotsstationen i land – den flyttades till Ljusne. Försvarsmakten tog över lotsstationen. Nästa ägarbyte skedde när Söderhamns kommun köpte lotsstationen och omvandlade den till enkelt boende.

Vandrarhem i lotsstationen
Rönnskär fick telefon mycket tidigt. Elektriciteten lät däremot vänta på sig. Numera är dock Rönnskär ansluten till elnätet.

Här finns också vatten, vilket få öar har.

Rönnskär har ett enkelt vandrarhem i den gamla lotsstationens huvudbyggnad, en träbyggnad som sticker upp bland husen i fiskeläget. Söderhamns kommun både äger och driver vandrarhemmet, som har sju rum och sexton bäddar. År 2013 blev vandrarhemmet anslutet till Svenska Turistföreningen (STF). Till STF vandrarhem Söderhamn Rönnskär, som vandrarhemmet formellt heter, hör också tio skärgårdsstugor på Enskär (tre stugor), Klacksörarna (tre stugor) och Storjungfrun (fyra stugor); varje stuga har sex bäddar.

I Rönnskärs hamn finns taxibåtbrygga, toalett och soptunnor.

Militär och civil övervakning
Försvarsmakten har monterar ner nästan alla fasta installationer längs Hälsingekusten, men på Rönnskär har det skett en upprustning. År 2009 uppförde Försvarsmakten en radarmast bredvid vandrarhemmet på Rönnskär. Med hjälp av radarn kan Kustbevakningen och Försvarsmakten följa trafiken i Bottenhavet, både i luften och till sjöss. Radarn är inte i första hand ett önskemål från försvaret, utan en följd av Sveriges EU-åtaganden inom ramen för Schengenavtalet.

Radarmasten står bredvid den gamla lotsstationen och når 60 meter över havet.

Lättillgänglig ö
Rönnskär har bara privata bryggor, förutom taxibryggan. Därtill är hamnen ganska svårtillgänglig, så det är inte helt lätt att lägga till på Rönnskär. Men till skillnad från de flesta andra öar i Hälsinglands skärgård finns taxibåt till Rönnskär. Den går från Stenö havsbad utanför Söderhamn.

Rönnskär är därmed en av de mest tillgängliga öarna i skärgården.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 juli 2013