Vitön

Vitön ligger öster om Enånger, nästa rakt söder om Borkbo.

Vitön är en skogsbeklädd ön med ett historiskt fiskeläge på södra sidan. Ett dussintal stugor och sjöbodar på öns södra sida används i dag som fritidshus.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Vitön som en fiskehamn med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 28 juli 2009