Innerstön

Innerstön ingår i en liten arkipelag med Kråkön, Drakön och Agön längst österut. Öarna ligger på rad i det sydöstra inloppet till Hudiksvall. Innerstön hör historiskt till Njutångers socken, medan Kråkön, Drakön och Agön historiskt hör till Hudiksvalls stad och fortfarande är en del av Hudiksvalls församling.

Innerstön har fått sitt namn av läget längst in, närmast fastlandet, av de fyra öarna.

Tidigare fiskeläge med lotsstation och krog
Innerstön är kuperad med högsta punkten 34 meter över havet.

Ön har ett gammalt fiskeläge med bra hamn på östra sidan. Innerstön hade tidigare stor betydelse för sjöfarten, dels som lotsstation, dels som skyddad ankringsplats.

I hamnens södra del finns ett så kallat bakspån, där fartyg har en lugn och stor ankringsplats i väntan på bättre väder. På norra sidan låg lotsstationen.

Väster om lotsstationen finns fjorton husgrunder och fyra båtlänningar.

En skogsbrand bröt ut på nordöstra Innerstön i maj 2008, sannolikt orsakad av en gnista från en skogsmaskin. Närmare tre hektar brann upp innan räddningstjänsten släckte branden.

Både skeppshandel och krog
Trafiken till och från den skyddade ankringsplatsen gjorde att Innerstön fick både skeppshandel och krog. Först låg dessa på Kråkön, vid Gålviken på öns västsida. I mitten av 1800-talet flyttades handel och krog österut över Kråknässundet till Innerstön och Roslagstorg på hamnens norra sida.

Det finns flera skeppsvrak i vattnen runt Innerstön, som gör dem populära bland sportdykare, däribland skonerten Conrad från Odinslund (förliste 1881), skonerten Rudolf (1912) och Inga kallat ”myntvraket”.

På den lilla ön Leskär, sydöst om Innerstön, finns den så kallade ryssgraven. Här begravdes den ryss, som länsmannen sköt i Enånger i maj 1721. Det skedde sedan ryssarna gått i land i Långvinds bruk den 21 maj 1721, satt bruket i brand och börjat rycka fram med 500 man mot Heda och Myra. Fem man red vidare mot Enånger, där en liten bondehär anförd av länsmannen satte stopp för ryssarnas framfart.

I dag gästhamn och vindskydd
Innerstön har en gästhamn på södra sidan i den östra hamnen, Bakspån. Här finns också vindskydd, toalett, soptunna och grillplats.

Det finns också en liten gästhamn i Fläskvik på öns västra sida. Här finns också toalett, soptunna och grillplats.

Stigar förbinder Fläskvik med Roslagstorg och Bakspån. Längs vägen från Fläskvik finns fyra husgrunder.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 5 augusti 2011