Sörön

Sörön ligger öster om Enånger, nästa rakt söder om Våtnäs.

Sörön är en karg, delvis skogsbeklädd ön med ett historiskt fiskeläge. Ett dussintal stugor och sjöbodar på öns västra sida används i dag som fritidshus.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Sörön som en fiskehamn med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 28 juli 2009