Kalvhararna

Kalvhararna är en ögrupp i Söderhamns sydöstligaste hörn, rakt öster om Granön och Trollharen.

”Kal och avblåst utklippa”
Kalvhararna ligger i Hälsingland på gränsen till Gästrikland. Detta beskriver Svenska Turistföreningen i årsskriften om Gästrikland 1936.

Kalvhararna är ”en riktigt kal och avblåst, stenhård och karg utklippa med en rad små skärboningar längs krönet och en liten hamn — ett äkta norrländskt fiskeskär utan spår av fast bebyggelse.”

Kalvhararna har ett gammalt fiskeläge. I dag är alla hus fritidshus.

Hör till Söderhamns stad
Kalvhararna delar historia med flera andra öar i Söderhamns skärgård. Kalvhararna hör historiskt till Söderhamns stad och församling, trots att ön ligger i vad som normalt är en av de omgivande landsortssocknarna.

1620 donerade kronan (staten) Storjungfrun och de mindre öarna Prästgrundet, Kalvhararna och Svartön (Skatön) till Söderhamns stad för dess fiskarskaps försörjning.

Söderhamnsfiskarna fick dock inte någon ensamrätt, utan delade fiskerätten med fiskarna i Gävle, som år 1591 fick arrendera denna och de andra öarna. 1772 upphävde staten Gävlebornas fiskeprivilegier på Kalvhararna.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 25 april 2010