Lilljungfrun

Lilljungfrun är en ö sydöst om Söderhamn, rakt österut från Sandarne. Lilljungfrun ligger långt ut i havsbandet, strax norr om Rönnskär.

Förledande namn
Lilljungfrun ligger inte, som namnet kan förleda en att tro, nära Storjungfrun.

Även på en annan punkt går det att missta sig om Storjungfrun. Den som har hört talas om Storjungfruns lotsplats utanför Söderhamn utgår nog från att Lilljungfrun har haft en lotsstation. Så är inte fallet. Däremot har den södra grannön Rönnskär varit lotsplats, med namnet Lilljungfruns lotsplats. Förklaringen till detta är att lotsstationen fick namnet Lilljungfruns lotsplats, eftersom namnet Rönnskär redan var knutet till Rönnskärs lotsstation i Byske, Västerbotten.

I slutet av 1800-talet blev Lilljungfrun populär för kappseglare. Söderhamns segelsällskap lade kappseglingsbanorna innanför Lilljungfrun. Detta födde i sin tur behov av en samlingsplats, som resulterade i en klubbstuga i Segelvik.

Utanför Lilljunfrun förliste den spanska barken Constantina den 6 juni 1908. Besättningen räddades. I dag ligger hon nära kajen på Lilljungfruns norrsida och är lättillgänglig för dykare på drygt tio meters djup.

Hundra år senare var Lilljungfrun åter scenen för ett sjödrama. Den här gången drunknade en man i en av vikarna.

Sköna klippbad
Lilljungfrun är en härlig badö för den som gillar att sola på slipade klippor och älskar klippbad.

På öns norra sidan finns en kommunal gästbrygga med grillplats, bord, soptunnor och toalett.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 19 april 2010