Klacksörarna

Klacksörarna är en miniarkepelag sydöst om Långvind i Norrala socken, Söderhamns norra skärgård. På huvudön Storskäret finns en gästhamn.

Sex öar och ännu fler skär
Klacksörarna är en liten skärgård bestående av sex öar och än fler skär.

Öarna är, räknat från nordväst till sydväst: Nordvästen, Tallskär, Storskäret, Oren, Nordosten, Gåsharen, Klubben, Vrakoren, Tuppen och Sydosten.

Landhöjnigen har gjort att Nordvästen och Tallskär har vuxit samman med Storskäret. Gåsharen och Klubben har också vuxit samman, liksom Tuppen och Sydosten. Oren håller på att växa samma med Storskäret. En smalt sund skiljer ännu Vrakoren från Storskäret.

Klacksörarna är låga och har gamla strandvallar även inne på öarna. På stränderna dominerar grus- och klapperstenspartier.

Öarna är bevuxna med barrskog. På några av öarna finns grova, gamla kusttallar med karakteristisk kronform, som höjer sig över omgivande träd. De gamla strandvallarna har växter, som är typiska för ung landhöjningskust utan träd. I igenväxande vikar finns frodiga och artrika strandängar, som får gödning av uppspolade algvallar; på en sådan plats växer strandlokan på sin nordligaste kända plats i Sverige. De nordligaste öarnas gamla strandvallar är bevuxna med mjölkon, krusåtel och kogsmossor; men de har också inslag som är typiska för unga, ännu inte trädbeklädda holmar, som rönn, krypande hägg, en, vildrosor, mjölke och kärleksört.

Fågellivet är rikt, framför allt på de små skären i nordöst. Skogsfågel finns inne på öarna.

Ung historia
Klacksörarna steg upp ur havet relativt sent och är därför inte lika gamla som de större och bergigare öarna.

Landhöjningen har snörpt av en havsvik på Storskäret och gjort den till en liten insjö. På norra Storskäret ligger Gammelhamnen, som är helt uppgrundat och i dag är ett kärr.

Klacksörarna har lämningar av fiskarbebyggelse på tre ställen. I dag finns dock inga hus kvar från den tiden. Däremot finns några fritidshus från modern tid, ett på Storskäret, fyra på Oren och ett på Nordosten. På Sydosten finns ett litet fiskeläge.

Klacksörarna har aldrig haft någon bofast befolkning.

Gästhamn och övernattningsstugor
På nordvästra sidan av Storskäret finns en gästhamn med gästbrygga, toalett, sopkärl, rastplats och grill.

Några hundra meter söder om gästhamnen ligger tre övernattningsstugor i söderläge nära stranden. Här finns en servicebyggnad med bland annat bastu. Söderhamns kommun satsar på småskalig upplevelse- och ekoturism med övernattningsstugor på flera öar i skärgården, där Storskäret är den nordligaste utposten. Kommunens stugor stod färdiga 2008. Kommunen har taxibåtar till och från Storskäret, som utgår från Stenö brygga. Taxibåten tar dock bara passagerare som bokat stuga för övernattning.

På Storskäret finns bra badmöjligheter, med mindre sandstränder på flera ställen och klippbad på nordöstra sidan – och fina picknickställen.

Klacksörarna är ett populärt utflyktsmål för båtfolk.

Det är lätt att angöra gästhamnens brygga på Storskäret, som har en boj utanför.

Badmöjligheterna är bra, med mindre sandstränder på flera ställen och klippor på östra sidan.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 12 juli 2013