Gasolkanon mot skarvar

Under den här veckan fick skarvarna utanför Skärså en ny fiende: en gasolkanon.

Den 20 april–31 maj smäller det i fiskeläget Skärså, Norrala. En gasolkanon ska störa skarven, så den inte häckar i området. Gasolkanonen används dagtid under skarvens etableringsfas.

– Det pågår en störningsgåtgärd för att förhindra att skarv börjar häcka på öarna Vitoren och Tvågranskär, berättar kommunen på sin webbplats Söderhamn.se.skarv-1

Skarv är ett gissel för skärgårds- och kustbor i allmänhet och fiskare i synnerhet. Eftersom skarven är skyddad, enligt EU-direktiv, är det inte tillåtet med allmän jakt på skarv. Länsstyrelsen kan dock ge dispens för skyddsjakt.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun