Skarvhäckningarna
ökar på Jungfrukusten

Skarvarna ökar på Jungfrukusten. I årets inventering har Länsstyrelsen Gävleborgs ornitologer hittat 2 301 skarvbon. Av dessa hade häckningen fullföljts i 2 130 bon.

– Under det senaste året har antalet fullföljda skarvhäckningar ökat i länet, även om det är stor årsvariation, summerar Länsstyrelsen.

För Hälsingekusten omfattar inventeringen följande öar med antal bon 2017:
• Stora Sandreveln: 406
• Fisket: 130
• Kråkskärsholmen: 265
• Kråkskär: 331
• Långrörsholmen: 816
• Vitoren: 0
• Tvågraneskär: 0

Inventeringen på Hälsingekusten omfattar totalt 1 948 bon och på Gästrikekusten 353 bon.

Antal skarvbon varierar över åren som Länsstyrelsen gjort inventering, 2012–2017, med 2017 som rekordåret.

Under våren 2017 har Länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv på fyra olika öar på kusten, på Vitoren och Tvågraneskär utanför Skärså, vid Fliskärsvarvet på ön Lusholmen och på ön Leharen utanför Gävles kust. Där Länsstyrelsen genomförde störningsåtgärder, kom inte skarvarna tillbaka efter avslutad störningsperiod.

På inventeringskartan är öarna, där störning utförts markerade med orange cirkel, och betyder ingen häckning. Grön cirkel betyder lyckad häckning.

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg