Söderhamn
vidgar staden

Söderhamns kommun vill vidga staden, så den ansluter till nya järnvägsstationen och resecentrum, Söderhamnsporten. Kommunen presenterar i dag tankarna i ”Planprogram Söderhamnsporten” – bilden visar planområdet – på sin webbplats soderhamn.se.

När kommunen gick med på en västlig dragning av järnvägen, förlorade den stadens direkta kontakt med järnvägen. Nu vill kommunen reparera det med en ny stadsplan.

– I en framtid har Söderhamnsporten vid resecentrum utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna, skriver kommunen på sin webbplats.

Söderhamnsporten är en knutpunkt mellan E 4, riksväg 50, Ostkustbanan och tvärbanan till Norra Stambanan. Området är ett av Söderhamns viktigaste utvecklingsområden ”med potential för verksamheter av regional betydelse samt för boende där pendling är en förutsättning”.

– Stationsområdet har ett strategiskt läge med hög regional tillgänglighet och samtidigt bara tio minuters gångavstånd till stadskärnan, skriver kommunen på soderhamn.se.

I förordet till planprogrammet skriver kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam (S):

– Bärande tankar i programmet är att utveckla resecentrum som mötesplats, stärka kopplingen till stadskärnan, peka ut platser för stationsnära boenden och verksamheter och inte minst skapa parker och stråk med vattenkontakt.

Söderhamn resonerar som Hudiksvall, när det gäller framtida dubbelspår och den möjlighet det ger staden.

– Med ett framtida dubbelspår närmar vi oss främst Gävle, Hudiksvall och Sundsvall, men också Stockholm samt en rad andra orter längs med järnvägen, skriver Sven-Erik Lindestam.

Planförslaget går nu ut på brett samråd och remiss. Tids nog kommer kommunfullmäktige att ta ställning till programmet.

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun