Länsstyrelsen för skarven

Länsstyrelsen Gävleborg rycker ut till den hatade skarvens försvar. Länsstyrelsen har tagit fram en regional förvaltningsplan för skarven.

Bakgrunden till detta är att EU tvingar Sverige att värna skarven, eftersom den är skyddad enligt EU:s fågeldirektiv. Naturvårdsverket har i sin tur tagit fram en nationell förvaltningsplan för skarven. Den säger att länets population av skarv ska vara livskraftig och frisk, att skadorna som skarven orsakar ska förebyggas och att konflikterna kring skarven måste minska.

Länsstyrelsen betonar att planen inte är huggen i sten, utan är ett första stadium och revideringsbar.

skarv

Länsstyrelsen varnar folk för att ta lagen i egna händer. Det har skett omfattande och olagliga störningar av skarvkolonier i länet. Länsstyrelsen understryker att det både är olagligt och kan leda till att populationen ökar. Om en skarvkoloni splittras, som en följd av mänskligt ingripande, kan det leda till nya skarvkolonier på annat håll.

Skyddsjakt på skarv är tillåten, men inte om syftet är att minska populationen. Nu vill Länsstyrelsen arbeta tillsammans med markägare, fiskare och andra aktörer, för att hantera skarven.

Bilden av skarven hos allmänheten är sannolikt en annan än den Länsstyrelsen visar på bild (se ovan).

Jörgen Bengtson
Bild: Länsstyrelsen Gävleborg