”Halvera
antalet skarvbon”

Länsstyrelsen i Stockholm föreslår en halvering av antalet skarvbon i länet. Flera centerföreträdare i Gävleborg för fram motsvarande krav på Hälsingland och Gästrikland, nu senast HT:s politiska redaktör Frida Demervall. Hon vill halvera antalet skarvbon i länet.

– Skarven fortsätter att frodas och trivas längst vårt kust. Annat är det för fiskarna, de boende och turismen, skriver hon och refererar målet från Länsstyrelsen Stockholms län, som hon också vill ska bli verklighet i Gävleborg.

Länsstyrelsen i Stockholm vill att
1. Allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv ska minska.

2. Skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade och/eller extra betydelsefulla för ekosystemet.

3. Etablering av skarvkolonier ska i möjligaste mån förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus.

4. Kunskapen och dialogen kring skarvproblematiken i regionalt, nationellt och internationellt perspektiv ska öka.

Är Länsstyrelsen Gävleborg beredd till minst motsvarande åtgärder?

Under 2019 sade Länsstyrelsen ja störningsåtgärder mot skarven vid Kastellholmen utanför Hudiksvall, på två öar utanför Skärså i Norrala (Söderhamn) samt på öarna Lusholmen och Leharen (Gävle). Räcker det?

Nej, Länsstyrelsen i Gävle vill nämligen inte i grunden bekämpa skarven. Den skriver i sin förvaltningsplanen att ”Länets skarvpopulation ska vara livskraftig och frisk. Skarven ska kunna fortleva i länet på lång sikt och artens naturliga utbredningsområden ska inte decimeras.”

Länsstyrelsen söderut visar på en annan väg, där man kraftigt vill minska skarvpopulationen. I Gävleborg är utvecklingen den omvända. Skarvinventering  i Gävleborg under 2019 visar att antalet fullföljda skarvhäckningar har ökat med ungefär 17 procent jämfört med 2018!

– Med andra ord skarven fortsätter att frodas och trivas längst vårt kust, summerar HT:s Frida Demervall och lägger till:

– Vår skärgårds fortsatta möjlighet att utvecklas och vara attraktivt försämras drastiskt om skarvpopulationen får fortsätta att frodas även framöver.

Bilden visar en ö i Söderhamns skärgård ödelagd av skarvar. Fotografiet är taget i augusti 2018.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och Gästrikekusten: Länsstyrelsen ensam för skarven (21 november 2019), Skarvjakten blev total flopp i Söderhamn (10 september 2019), Allt fler häckande skarvar på kusten (8 september 2019), Kommunen håller ögonen på skarven (9 augusti 2019), Söderhamn vill ha mer skarvjakt (23 juli 2019), Söderhamn till offensiv mot skarven (11 juni 2019), Skarv hotar Kastellholmen (10 maj 2019), Inga åtgärder mot hatade skarvar (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven(30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

text och foto:
Jörgen Bengtson