Åtgärder behövs
för mer torsk

Torsken mår dåligt i Sverige. Torksbeståndet i södra Östersjön kämpar för sin överlevnad.

En del av torskens problem är ett resultat av klimatförändringar och miljöförstöring som syrefria bottnar. Dessa problem är svåra att åtgärda på kort sikt. Därför koncentrerar sig två statliga myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten (HAV) och Naturvårdsverket, på andra åtgärder, som kan ge resultat på fem till tio års sikt.

HAV och Naturvårdsverket föreslår en rad åtgärder för att stärka torskbeståndet, främst
• lokal begränsning av skarvar och sälar
• mer skonsamma fiskemetoder
• ökat arbete mot övergödning
• undersöka effekterna av miljögifter och läkemedelsrester på torsk
• ny typ av fiske som minskar konkurrensen om torskens föda
• utsättning av torsk eller matning av den.

HAV arbetar med ett övergripande program för åtgärder, som ska förbättra havsmiljön. Flera av åtgärderna i programmet anses ha betydelse för torskarnas tillstånd.

Jörgen Bengtson
Teckning: Pixabay