Stopp för
allt ålfiske?

Ålen satte Långvind på karta. Nu kan ett absolut ålfiskeförbud ligga runt hörnet.

Ålen finns inte längre i Långvinds ström, som 1670 i ett kungligt privilegiebrev gav Albrekt Behm rätten till ålfiske ”i en ström Långvinden benämnd”. Ålen fiskades i modern tid i Långvind, men nu är den borta från stora delar av Östersjön.

Sedan 2007 råder ålfiskeförbud i Sverige, med undantag för ett fåtal yrkesfiskare.

Ålfisket i svenska vatten har minskat kraftigt från 785 ton blankål per år 2004–2006 till 160 ton 2015–2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Till detta kommer annan ål, som totalt gav en ålfångst på 244 ton 2018.

Ålen leker i Sargassohavet öster om Västindien. Sedan vandrar den till Europa. Mängden ålyngel som når europeiska vatten har minstat med drygt 90 procent sedan 1970-talet. Efter tio till tjugo år vandrar ålen tillbaka till Sargassohavet.

Nu vill forskare se ett totalstopp för ålfiske.

– Om det hotade europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder, skriver forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms universitet i magasinet Baltic Eye, enligt tidningen Skärgården (16 juli 2020).

Jörgen Bengtson
Foto: Baltic Eye