Krav på körkort
för snabba båtar

Regeringen aviserade nyligen att det blir förarbevis – båtkörkort – för vattenskotrar, vilket Långvind.com skrivit om. Det räcker inte med en åldersgräns på 15 år för dessa fartvidunder. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter.

En rad båtorganisationer nöjer sig inte med det föreslagna förarbeviset för vattenskoter. De vill se ett generellt båtkörkort för snabba båtar.

– När vi tittat på olycksstatistiken tycker vi inte att vattenskotrar sticker ut. […] Men vi tycker oss kunna se en ökad mängd olyckor vid högre farter i kombination med dåliga kunskaper kring regler på sjön. Det är det vi behöver komma åt. En väl avvägning vore att även omfatta fritidsbåtar med topphastighet över 35 knop, skriver Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska kryssarklubben, i ett debattinlägg tillsammans med Båtunionen och Svenska seglarförbundet.

De vill att Transportstyrelsen ska få i uppdrag att föreslår förarbevis för snabbgående fritidsbåtar oberoende av vilken typ av farkost det är.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om vattenskotrar: Vattenskoter fortsatt problem (30 juni 2020), Vattenskoterkörkort på gång (20 januari 2016), Förarbevis för vattenskoter (6 maj 2015), Körkort för vattenskoter (16 augusti 2014), Vattenskotrar ökat problem (22 juli 2014), Myndighetskrav på sjökörkort (2 december 2013), Åldersgräns för vattenskoter? (20 oktober 2013), Svårt stoppa vattenskotrar (27 juni 2013), Vattenskotrar problem (6 augusti 2012), Ökad kustbevakningskoll i Hälsingland (21 juli 2009) och Vattensport (15 juli 2009).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay