Vattenskotrar problem

Vattenskotrar är ett växande problem. Enligt EU-regler kan dock Sverige inte förbjuda vattenskotrarna eller tvinga dem att enbart hålla sig till farleder. Nu slår sjöpolisen larm. Den vill införa åldersgräns och andra regler för säkerhet.

Vattenskotrarna har blivit både mer kraftfulla och populära. Tillsammans blir detta en farlig blandning, när allt fler kör allt snabbare vattenskotrar – dessutom utan åldersgräns. En fjortonåring, som inte får köra moped, får köra vattenskoter med toppfarter på närmare 120 kilometer i timmen.

I Gävleborgs län gäller stränga regler för vattenskoter, som i praktiken inte betyder något. Vattenskoter får bara köras i allmänna farleder, som är utpekade av Sjöfartsverket. På Hälsingekusten handlar det om exempelvis följande vattenvägar: farled 635 Otterhällan–Vitgrundet, farled 639 Kråksundet–Enbärsskär och farled 640 Iggesund–Agön.

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade 2006 dessutom följande beslut om vattenskoteråkning:
• Det får vara högst 600 meter från sjösättningsplats till vattenskoterfarled.
• Man måste välja kortaste vägen från sjösättningsplats till vattenskoterled.
• Högsta hastighet vid färd till vattenskoterled är åtta knop.
• Det är förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden.

Det svenska och gävleborgska regelverket är ett slag i luften. EU:s lagar står nämligen över Sveriges. EU:s regelverk gör att ingen av de många domstolsärenden i Sverige som hanterat överträdelser, har resulterat i fällande dom.

Trots likheten med mopeder och motorcyklar, som kräver körkort, åldersgräns och hjälm, saknar Sverige i dag motsvarande regler för vattenskotrar. Enda regelverk som finns – att vattenskotrar bara får köras i farled och körvägen ut till farled måste ske närmaste vägen och med rejält begränsad hastighet – struntar många vattenskoteråkare i.

Nu vill sjöpolisen ha ordentliga regler för vattenskotrar.

– Det vi saknar från polisens sida är någon slags åldersgräns och en behörighet, säger Calle Johnsson, chef på sjöpolisen Stockholm, till Sveriges Television, enligt nyhetssajten Skärgårdsbryggan.

Jörgen Bengtson