Fyrar i farozonen

Många av Sveriges klassiska fyrar är i farozonen: Sjöfartsverket och staten vill göra sig av med fyrplatser och fyrar. Av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser – Storjungfrun, Agön och Gran – är en redan såld, Agö fyrplats. Storjungfruns fyrplats är säkrad för eftervärlden, eftersom den är statligt byggnadsminne. Hur det går med Gran är oklart; ett hopp är att Nordanstigs kommun köper fyrplatsen, vilket kommunalrådet Stig Eng (C) uttalat sig för.

Svenska fyrsällskapet slår i dag larm om alla fyrar längs kusterna och i de större sjöarna, som är hotade av försäljning. Fyrsällskapets ordförande, Esbjörn Hillberg, vill skapa en nationell räddningsstiftelse för fyrar, enligt brittisk modell, som kan ta över ägandet av de fyrplatser som staten inte vill ha.

Enligt Hillberg skulle en fyrstiftelse behöva ett stiftelsekapital på cirka en halv miljard kronor, för att ge tillräcklig avkastning till underhåll av framför allt tidigare bemannade svenska fyrplatser. Statens fastighetsverk tycker att en fyrstiftelse är en intressant väg.

– En halv miljard låter mycket, men det är vad Ostindiefararen Götheborg kostade sina sponsorer. Lika mycket borde många tillsammans kunna satsa på Sveriges fyrplatser, säger Esbjörn Hillberg till Svenska Dagbladet (7/8 2012).

Hälsingekusten.se hade ett långt samtal med Esbjörn Hillberg i samband med Agö fyrs 150 årsjubileum i juli 2010. Då berättade han om tankarna på en nationell fyrstiftelse efter förebild från Storbritannien.

Han uttryckte också sin förhoppning att Hudiksvalls kommun skulle köpa Agö fyrplats, som då var till salu.

– Det är en unik miljö, en av 30–40 sammanhållna fyrmiljöer i Sverige, sa Esbjörn Hillberg till Hälsingekusten.se.

Men kommunen, åtminstone med dåvarande S-V-majoritet, var ointresserad. Några månader senare var Agö fyrplats såld till en privat intressent.

Sverige har cirka 2 200 fyrar, varav tidigare cirka 130 var bemannade. Sjöfartsverket äger fyrar som behövs för handelssjöfarten, däribland de flesta av de tidigare bemannade fyrarna. Resten ägs av myndigheter som Fastighetsverket, Fortifikationsverket och länsstyrelser samt av kommuner, museer, hamnar, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, båtklubbar, hamnföreningar och privatpersoner.

Svenska fyrsällskapet är en ideell förening med cirka 3 000 medlemmar, vilket gör den till världens näst största nationella fyrförening. Föreningens mål är att ”verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken”, främja intresset för detta, verka för att dokumentera ”händelser, levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser” samt utveckla samarbete mellan fyrintressenter inom och utom Sverige.

Jörgen Bengtson