Sörfjärden positiv

Fritids- och permanentboende i Sörfjärden, Gnarp, är positiva till kommunens planer för det gamla fiskeläget norr om Mellanfjärden, som Hälsingekusten.se skrev om 7 juli 2012. Men remissvaren speglar också viss oro.

År 2020 ska Sörfjärden ha cirka 24 hus i sjöbodsstil på Klasuddens norra strand, ytterligare omkring 25 hus på Stenudden längre norrut, småbåtshamn, restaurerad vågbrytare, bro, restaurang och promenadvägar, enligt kommunens utkast. Efter remissomgången ska kommunen ta fram en ny detaljplan för Sörfjärden och då framför allt dess norra del.

Oron handlar mest om förslaget att bygga husen på Stenudden, som är granne med ett naturreservat, och delvis planerna på moderna sjöbodar på Klasuddens norra strand. En annan oro är att vattenkvaliteten i Klasviken kan bli sämre som en följd av nya hus, återuppbyggd vågbrytare och nya båtplatser.

Däremot välkomnar remissvaren planerna på restaurang eller kafé, gångbro från Klasudden till piren vid stora stranden och avstyckning av flera tomter i området.

Planskissen har varit ute på samråd sedan början av juli. I fredags var sista dag för sakägare, organisationer och myndigheter att komma med synpunkter. Nu tar kommunens fortsatta planarbete vid.

Nordanstigs kommun har många gamla fiskelägen eller byar vid havet, som i dag är attraktiva åretrunt- och fritidshusområden, och som kommunen därför vill utveckla. Sörfjärden är en av tiotalet fiskelägen eller byar med utvecklingspotential.

Jörgen Bengtson