Sörfjärden siktar

Sörfjärden i Gnarp siktar på framtiden. År 2020 ska här finnas cirka 24 hus i sjöbodsstil på Klasuddens norra strand, ytterligare omkring 25 hus på Stenudden längre norrut, småbåtshamn, restaurang och promenadvägar.

Så ser Nordanstigs planer ut för fiskeläget Sörfjärden, som ligger norr om sin mer berömda granne Mellanfjärden.

– Sörfjärden är en dold pärla som kan lyftas fram ännu mer, säger Nordanstigs kommuns planerare Ola Tollin, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Han har tagit fram ett utkast, som kan bli ny detaljplan för Sörfjärden och då framför allt dess norra del.

De cirka 25 tomterna på Stenudden är tänkta för permanent- eller fritidshus. Längs vägen till Stenudden pekar förslaget ut ytterligare framtida tomtområden.

De cirka 24 husen på Klasudden är tänkta som fritidshus och ska genom sin utformning som sjöbodar harmoniera med de gamla fiskelägenas sjöbdar; mellan sjöbodarna och stranden ska en strandpromenad säkra tillgången till havet. Klasuddens norra strand får i planskissen också gästhamn, småbåtshamn, servicebyggnad och i senare steg restaurang/kafé. En gångbro över Gnarpsån ska länka samman fiskeläget gamla och nya delar.

Omdaningen av Sörfjärden har redan börjat – i liten skala. Vi skrev om detta 4 juni 2012, Upprustad pir i Sörfjärden.

Nordanstigs kommun har många gamla fiskelägen eller byar vid havet, som i dag är attraktiva åretrunt- och fritidshusområden. Dessa är, från söder räknat: Sågtäkten, Stocka, Rönnskär,  Morängsviken, Lönnångersfjärden, Mellanfjärden, Hårte, Sörfjärden, Norrfjärden, Moningsand och Ragvaldsnäs.

Jörgen Bengtson