Nattåg till kusten

Hälsingekusten har fått nattåg. Vi talar dock inte om någon ny järnvägsdragning längs kusten, utan om ett nytt tåg som i natt började trafikera Ostkustbanan istället för Norra stambanan.

Konkret betyder det att SJ:s nattåg efter Gävle fortsätter längs kusten via Söderhamn och Hudiksvall, för att sedan gå vidare norrut till Sundsvall och Umeå. Tidigare har tåget tagit omvägen över Bollnäs och Ljusdal.

Den nya ordningen innebär att Söderhamn och Hudiksvall får nattåg. Bakgrunden till nyordningen är att nya Botniabanan fått en ännu nyare bansträckning söderut, den ombyggda Ådalsbanan. Detta gör att resan till Umeå har blivit 200 kilometer kortare än tidigare.

Till en början blir det bara ett nattåg per dygn. Från årsskiftet börjar SJ också köra dagtåg till Umeå. Från och med nästa sommar sätter SJ in en andra nattåg.

För Hälsingekusten innebär det alltså klart förbättrade tågförbindelser och att universitetsstaden Umeå också kommer närmare.

Jörgen Bengtson