Nya Natura 2000-områden

Regeringen har i dag föreslagit Europeiska unionen (EU) att Sverige ska inrätta 14 nya Natura 2000-områden. Beslutet innehåller också förslag till justeringar av över 3 000 befintliga Natura 2000-områden. Dock talar varken regeringen eller Naturvårdsverket om vilka de 14 nya områdena är eller vilka områden som är berörda av justeringar. Därför kan vi inte rapportera om detta berör Hälsingekusten, vilket det sannolikt gör.

– Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att uppdatera den sökbara databasen med de nya områden samt justeringarna. Arbetet beräknas klart under hösten, meddelar Naturvårdsverket på sin webbplats.

Sverige har i dag nära 4 100 Natura 2000-områden, som omfattar skyddsvärda naturområden. Natura 2000 vill värna vissa naturtyper och arter samt deras livsmiljöer.

Varje land inom EU har utsett sina mest värdefulla naturområden till Natura 2000-områden. När Sverige blev EU-medlem, blev vi också en viktig del av Natura 2000. Områdena kan vara mycket olika, men gemensamt för dem är att de är ett exklusivt urval av den mest värdefulla naturen i Sverige och Europa.

Urvalet av områden styrs av två EU-direktiv: Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet.

I Hälsingland pågår ett arbete med att utvidga Natura 2000-området i Snäcken till att omfatta ett betydligt större område i Långvind.

Av Hälsinglands tre kustkommuner har Hudiksvalls kommun flest Natura 2000-områden (22 områden), följt av Nordnstig (12) och Söderhamn (8).

Jörgen Bengtson