Vindkraft bra för fiskar

Söderhamn kommer om några år att ha 70 vindkraftverk på Storgrundet sydöst om Storjungfrun. Dessa vindkraftverk kommer sannolikt att bli bra för det marina livet. Fundament till vindkraftverk och broar är populära yngel- och tillflyktsplatser för fisk och skaldjur.

Företaget WPD har fått tillstånd att bygga en vindkraftspark med 70 verk på Storgrundet. Vindkraftsparken ska stå klar 2017. Långvind.com skrev om Rekordstor havspark 18 juli 2012.

Det som stör fiskar – och säl – är ljudet under byggnationstiden. Forskare har sett hur fiskar flyg fältet när borrningar och byggnation är igång – för att sedan återvända när det hela är över och då gilla de nya fundamenten.

– Där kan de gömma sig och slipper bli uppätna, säger marinbiologen Lena Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), till Söderhamns-Kuriren (4/8 2012).

Forskning visar att dessa områden också blir bra yngelplatser. Enda nackdel för fisk vid vindkraftverk är att elektromagnetiska fält kring elkablarna kan störa vandringsfiskars navigering.

Miljövänner oroar sig också för att fåglar skadas eller dödas av vindkraftverkens gigantiska rotorblad. De senaste rönen säger att riskerna att dödas eller skadas av vindkraftverk är förhållandevis små, enligt Kuriren.

Jörgen Bengtson