Agö fyr öppnar

För ett år sedan var ingen av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser öppna på internationella fyrdagen. I år tar två av dem emot allmänheten, Agö fyr till helgen och Storjungfrun i juli.

Sjuttiotalet svenska fyrar håller öppet 18–19 augusti, en del båda dagarna, andra bara en av dagarna. Bakom internationella fyrdagen står i Sverige Svenska fyrsällskapet.

Under samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sitt årliga fyrradioveckoslut. Då bemannar radioamatörer hundratals fyrplatser världen över – förra året 464 fyrplatser varav 20 i Sverige – och talar med varandra via kortvågsradio. Varje ö räknas då som eget land, vilket gör aktiviteten mäkta populär i amatörradiokretsar.

Hälsinglands tre klassiska fyrplatser är Grans fyr utanför Sörfjärden, Agö fyr utanför Enånger och Storjungfruns fyr utanför Ljusne. Agö fyr har öppet i helgen. Storjungfruns fyr hade öppet söndag 15 juli i anslutning till prästhelg. Grans fyr håller stängt.

Många av fyrarna som är öppna på fyrdagen ligger på öar utan broförbindelse. Det finns ingen garanti för att den som är kontaktperson för respektive fyr på fyrdagen kan ordna transport till berörd ö.

Här är öppettiderna för Hälsinglands öppna fyrar i helgen och närmaste fyrar norrut och söderut:
Lungö fyr utanför Härnösand, öppet lördag och söndag 10–16, kontakt Lennart von Post, telefon 0611-187 90, 070-577 17 11 och P-A Norlin, telefon 070-645 50 44
Brämöns fyr söder om Sundsvall, öppet lördag och söndag 12–15, kontakt Curt och Kerstin Brage, telefon 060-395 52 och Caj Brage, telefon 070-339 22 70
Agö fyr, öppet lördag och söndag hela dagen, kontakt Lenn Jerling, telefon 08-54 13 31 54, 073-841 41 61
Bönans fyr på Norrlandet utanför Gävle, öppet lördag och söndag 10–17, kontakt Sven-Erik Ekdahl, telefon 026-991 98, 070-239 81 98
Limö gamla fyr på Limön i Gävlebukten, öppet söndag 11–14, kontakt Charlotte Holmsten, telefon 026-17 94 08, Ingemar Lenströmer, telefon 070-647 25 06

Av Hälsinglands tre historiska fyrplatser är en ägd av Söderhamns kommun (Storjungfrun), en av en privatperson (Agön) och en av Statens fastighetsverk (Gran).

Internationella fyrdagen firas sedan 2002 tredje söndagen eller helgen i augusti. Sverige är en stormakt i fyrar och fyrminnen.

År 2011 var 72 fyrplatser öppna på internationella fyrdagen, med totalt drygt 12 200 besökare. I år har något fler fyrar öppet hus.

Fyrdagen är så populär i Sverige att Sverige ensamt har fler fyrar öppna på internationella fyrdagen och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans. Fyrdagen firas sedan 2002 i bland annat Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Mexiko, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Bakom internationella fyrdagen i Sverige står föreningen Svenska fyrsällskapet. Den har cirka 3 000 enskilda medlemmar, vilket gör det till världens näst största fyrförening. Till detta kommer organisationsmedlemmar i form av föreningar som lokala fyrföreningar (cirka 40 stycken), Svenska Båtunionen, Svenska kryssarklubben, olika maritima organisationer och lokala båtklubbar, statliga verk och andra myndigheter som Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Statens maritima museer och Sjöfartsmuseet samt rederier och andra företag.

Jörgen Bengtson