Åldersgräns för vattenskoter?

De flesta motordriva fordon – som moped, motorcykel, traktor, bil och lastbil – har åldersgräns, men långtifrån alla.

– I dag gäller ingen åldersgräns för vissa motordrivna farkoster såsom exempelvis motordrivna båtar, vattenskotrar eller åkgräsklippare, konstaterar riksdagsledamot Jan Ericson (M) i en motion till riksdagen.

När riksdagens allmänna motionstid gick ut tidigare i höstas, fanns det flera motioner om vattenskotrar. En av dem kommer med ett radikalt grepp: åldergräns på lägst 15 år för alla motordrivna fordon.

En fjortonåring, som inte får köra moped, får i dag köra vattenskoter med toppfarter på cirka 120 kilometer i timmen. Det finns varken åldersgräns, storleksgräns eller förarbeviskrav för vattenskotrar.

Jan Ericson utvecklar sina tankar om motorfordon, som inte har krav på åldersgräns.

– Med tanke på de farter och de risker som finns med dessa farkoster borde en åldergräns på 15 övervägas för alla typer av motordrivna farkoster, oavsett om dessa framförs på väg, vatten eller i terräng. Undantag från åldersgränsen bör endast gälla inom inhägnat område eller på tomtmark, skriver han i en ovanligt kort och kärnfull motion.

Frågan om åldersgräns, eventuella storleksindelningar och förarbevis för vattenskotrar, är under utredning. Havs- och vattenmyndigheten (HAV) fick tidigare i år regeringens uppdrag att kartlägga olägenheter från vattenskotrar och föreslå lagändringar för att komma tillrätta med problemen.

Jörgen Bengtson