Bålsöbod räddad

Den unika mangelboden på Bålsön, Hudiksvall, räddas till eftervärlden. Länsstyrelsen och kommunen bidrar med nödvändiga pengar. Det står klart sedan Länsstyrelsen Gävleborg sagt ja till 90 procent av kostnaden under förutsättning att Hudiksvalls kommun bidrar med 5 000 kronor, vilket kommunen nu anslagit. Bålsö samfällighetsförening bidrar med 10 000 kronor.

Mangelboden i det gamla fiskeläget norr om Hornslandet är en av ytterst få välbevarade ekonomibyggnader från 1600-talet i länets fiskelägen. I dag äger Bålsö samfällighetsförening boden, även om äganderätten är något oklar. Klart är att boden står på kommunal mark. Bålsön hör historiskt till Hudiksvalls stad.

Mangelboden har en inskription med året 1699 men kan vara äldre. Den har haft olika funktioner under historiens lopp. Boden har bland annat varit så kallad prästkammare, huset prästen bodde i när han var på besök på ön för förrättningar i kapellet. År 2011 beviljade kommunens byggnadsnämnd att boden fick ändrad användning till nätbod.

Den kan bli aktuellt att ansöka om byggnadsminnesförklaring av den renoverade mangelboden. Både Hälsinglands museum och Länsmuseet i Gävle tycker att Bålsöns mangelbod uppfyller kraven för att bli byggnadsminne.

Bålsö fiskeläge har mycket höga kulturhistoriska värden och är riksintresseområde för kulturmiljö.

Jörgen Bengtson